Recruitment

ตำแหน่งงาน Sales executive -

ตำแหน่งงาน Sales executive
พนักงานประจำ (หลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
1 ตำแหน่ง
119 วัน
・ชาย หรือ หญิง
・อายุ 21 - 30 ปี
・จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
・หากเคยมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
・ค้นหาฐานลูกค้าใหม่
・วางแผนการขาย
・วางแผนการออกไปพบลูกค้า
・รักษาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเดิม
・ทำยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
・ประสานงานกับฝ่ายบัญชีในบริษัทเกี่ยวกับการเงิน
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
แบ่งเป็นกะเวลา ดังนี้
1. 8.30 - 17.30
2. 9.00 - 18.00
3. 10.00 - 19.00
*โดยทั่วไปคือ 2. 9.00 - 18.00
*เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
การลาพักร้อน 8 วันต่อปี
วันหยุดพิเศษ 6 วันต่อปี
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทักษะ
・ได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนสูงสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
・วันลาพักร้อน 8 วันต่อปี
・วันหยุดพิเศษ 6 วันต่อปี
・โบนัส 1 ครั้งต่อปี
・การปรับขึ้นเงินเดือน 1 ครั้งต่อปี
・เบี้ยขยัน
・ประกันสังคม
・ประกันสุขภาพ
・ตรวจสุขภาพประจำปี 1 ครั้งต่อปี
・ท่องเที่ยวประจำปี 1 ครั้งต่อปี
・งานเลี้ยงปีใหม่ (กับบริษัทในเครือAYA)

***วันหยุดพักร้อนนั้นจะได้รับหลังจากสิ้นสุดการทดลองงาน โดยจะคำนวณจากวันที่จ้างงาน
*** วันหยุดพิเศษนั้นจะได้รับในช่วงการทดลองงาน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ออกจากงานในช่วงทดลอง จะเสียสิทธิ์